Bemiddeling

Waar wrijving is, is glans. Dit is een veel gehoorde uitspraak die inderdaad soms leidt tot meer inzicht, grotere creativiteit en een gevoel dat er iets met meerwaarde gerealiseerd wordt.
Maar meer dan eens is wrijving juist de oorzaak van wrevel, vooringenomen standpunten en het niet meer open staan voor de mogelijkheden en verrijking die er voort kan komen uit verschillende gezichtspunten.
Onderliggende emoties, onuitgesproken irritaties leiden regelmatig tot stress en een gevoel van onmacht.In onze manier van conflict hantering, gaan we op zoek naar de kern van een situatie en hoe, gerelateerd aan het gezamenlijke doel, ieder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid kan nemen. Er komt inzicht, helderheid en verbinding tot stand. verschuiving van perspectief en mogelijkheden dienen zich aan. Een verrassend proces!
Dit proces passen we toe bij werkrelaties, maar zeker ook dikwijls in gezinnen, waar de liefde vaak voelbaar is, maar de mogelijkheid en handvatten om de brug te naar elkaar te slaan, ontbreekt.