Over ons

Wil je alleen een top-down organisatie? Of bepalen zonder inspraak? Dan ben je waarschijnlijk niet opzoek naar wat wij bieden.
Wij staan meer voor de kracht van samen, gebruik maken van de wijsheid die besloten ligt in het geheel en vanuit gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid nemen.
Vernieuwen, je hart volgen en buiten de bekende kaders creëren, daar is een bepaalde vorm van moed voor nodig. Heb je die of wil je het onderzoeken? Dan past ons aanbod hoogst waarschijnlijk wel! Hoe dan ook welkom op onze site!

Elise van den Broek

Elise is deelgenoot en mede oprichter van DuurzaamVerbonden en werkzaam geweest in gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven. Getrouwd en moeder van drie dochters.

Ze heeft een bachelor degree als Ergotherapeut en heeft daarnaast veel opleidingen gedaan op het gebied van integrale gezondheidszorg, zoals Neuro Emotionele Integratie (als gecertificeerd practitioner) gevolgd door opleidingen in persoonlijk leidershap, zoals ‘De Volwassen Relatie’ gebaseerd op Imago therapie van Harville Hendrix, Actief Invoelend luisteren, Gordon training, Avatar, Master Sociocratische besluitvorming met de Consent-methode ® en NLP bij kinderen.
Als mede oprichter van een school en mede eigenaar van een landschapsontwikkelings- en zand-, grind- en betonmortelbedrijf heeft ze een interessante mix aan kennis en ervaring op veel verschillende gebieden.

Haar passie is om gelijkwaardigheid te koppelen aan effectiviteit en handelen vanuit innerlijke kracht. Mooie doelen handen en voeten geven op een manier waarop iedereen tot zijn recht komt.

Training, Coaching en Bemiddeling van individuen, gezinnen en teams is haar specialiteit. Coaching en training vanuit lege methodes, waarin de inhoud wordt bepaald door de deelnemers. Vanuit rust en waardering ontrafelen van onderliggende patronen en dat gebruiken om het leven plezieriger en zinvoller te maken en meer verbinding en richting te geven aan je persoonlijke, professionele en bedrijfs missie. En vooral handvatten aanreiken, gereedschap waarmee je zelf verder kunt.

Sylvia van der Nol

Sylvia is ook deelgenoot en medeoprichter van DuurzaamVerbonden. Zij heeft Management of Education gestudeerd en is 15 jaar werkzaam geweest als directeur binnen vernieuwend onderwijs. Samenwonend met Romhild en moeder van 2 dochters.

Sylvia werkt graag aan vertrouwen en gelijkwaardigheid binnen organisaties en teams om te bouwen aan betrokkenheid door middel van gelijkwaardige communicatie zodat je samen gedragen besluiten kunt maken.

Ook is Sylvia inzetbaar als bemiddelaar wanneer 2 partijen graag weer met elkaar door 1 deur willen, maar dat zelf nog niet kunnen.

Haar werkwijze en aanbod is gevormd door en gebaseerd op sociocratie (besluit met consent), invoelend luisteren (Thomas Gordon), Lerende Organisatie (Peter Senge) en Theory U (Otto Scharmer).

Lisanne van den Broek

Ook Lisanne is deelgenoot en medeoprichter van DuurzaamVerbonden.
In haar jeugd heeft zij al intensief kennis gemaakt en gewerkt met gelijkwaardig, gedragen besluiten nemen. In haar gezin en op haar school. Zij is ook opgeleid als gespreksleider in de Consent-methode ® en heeft veel gedaan op het gebied van bewustwording.

Gebruik makend van haar ervaring in het nemen van gedragen besluiten, als docent Beeldende Kunst en Vormgeving en andere interdisciplinaire ervaring in de kunst en cultuursector, wil ze graag mensen inspireren om met elkaar iets moois te creëren.

Op dit moment volgt Lisanne de master Cultural Economics and Enterpreneurship aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voegt vooral op de achtergrond kwaliteit en nieuwe gezichtspunten toe aan DuurzaamVerbonden.

Bedankt voor je interesse in wie we zijn, wat we doen en waarom we doen wat we doen. DuurzaamVerbonden staat voor:

  • Transformeren: een blijvende verandering/vernieuwing. Wij zorgen er voor dat het aanpassen van gedrag vanuit intrinsieke motivatie gaat komen. Je kunt zeggen dat wij teams/organisaties kunnen brengen van gedoe naar gedragen besluit. Of van herrie naar harmonie.
  • Gelijkwaardigheid: Bij ons staat vast dat een gelijkwaardige benadering de meest effectieve benadering is, want iedereen wordt erdoor in zijn kracht gezet.
  • Verantwoordelijkheid: Wanneer iedereen als gelijkwaardige partner gezien wordt (niet te verwarren met gelijkheid), dan ontkomt niemand eraan om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het stuk waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Zo zet je een goede stap naar zelfsturing.
  • Vrijheid: Wanneer in een team voldoende vertrouwen is opgebouwd door op een gelijkwaardige manier te gaan werken en te ervaren dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, ontstaat er rust en vrijheid om de taken uit te voeren. Ieder op zijn/haar eigen manier.
  • Betrokkenheid: Door gebruik te maken van ieders kwaliteiten, kennis en vaardigheden kom je tot een verrassende samenwerking en neem je besluiten die door het gehele team of organisatie bedragen worden.
  • En het allerbelangrijkste, het werkt! Ook daar staan we voor..

Wij zien het regelmatig gebeuren dat klanten en deelnemers tijdens onze trainingen, persoonlijke begeleiding of organisatieadvies, inzicht krijgen in hun verander-vraagstukken.

Wij bouwen met organisaties en deelnemers aan betrokkenheid.

Gelukkige medewerkers, betere en leukere samenwerking, positieve energie. Onze ambitie is betrokkenheid en verbinding terugbrengen in organisaties. Mensen leren om zichzelf waar te nemen zonder oordeel en met het gezamenlijke doel als richtlijn.

DuurzaamVerbonden faciliteert dit proces door middel van training, begeleiding en coaching en brengt hiermee leiders, veranderaars, coaches en medewerkers in contact met hun volledige potentieel. Een nieuwe manier van zien en zijn, die verbondenheid en passie creëert. De handvatten om het wezenlijk anders te doen en te blijven doen.

The only way to do great work, is to love what you do (Steve Jobs)

Proces

DuurzaamVerbonden adviseert en ondersteunt organisaties om te komen tot gedragen besluiten. Wil je zelfsturing implementeren in teams, vanuit meer bezieling samenwerken, meer eigen verantwoordelijkheid binnen je teamleden ontwikkelen? Onze consultants en trainers begeleiden jou en je organisatie graag.

Trainingen

Hoe maak je gebruik van de magie en het potentieel dat besloten ligt in medewerkers, teams en organisaties?
DuurzaamVerbonden zorgt door middel van ervaringsgerichte trainingen om de gewenste manier van samenwerken binnen een organisatie of team te implementeren. Wij gebruiken tijdens de trainingen bestaande werkvoorbeelden zodat de implementatie makkelijker kan verlopen.
Je ervaart de aanpakken en dat resulteert in diepgaande inzichten. Deze inzichten bieden je een nieuwe manier van werken en leven. Bij DuurzaamVerbonden werken en trainen we o.a. met methoden en technieken van o.a. EffectiefSamenwerken, Reinventing Organizations, Theory U, Lerende Organisatie

In the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you (Deepak Chopra)

Bemiddeling

Soms is er binnen een team meer nodig dat alleen een training. Er kan oud zeer zitten tussen teamleden. Wij bieden bemiddeling en coachsessies aan. Dit doen wij alleen wanneer de partijen die van mening verschillen de intentie hebben om er wel samen uit te komen.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten wat DuurzaamVerbonden voor jou en/of jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.