Trainingen

Workshop

Kennismaken met en ervaren wat onze werkwijze EffectiefSamenwerken voor jou kan betekenen. Dit doen wij m.b.v. een ‘serious game’. Daarna werken we met een item dat speelt in de eigen praktijk, daar afstemming over bereiken, besluiten nemen en helder krijgen hoe die efficiënt tot uitvoering kunnen gaan komen.

Duur: 4 uur

Basistraining

In deze training komt aan bod:

 • Leidende principes van onze werkwijze EffectiefSamenwerken; verdieping op besluiten nemen met consent.
 • Helpende attitudes
 • De structuur van een bijeenkomst, effectief overleggen.
 • Hoe bereid je een agendapunt goed voor.
 • Hoe je betere relaties creëert door iedereen te zien en te horen.
 • Hoe je bewustzijn vergroot door te ervaren dat iedere bijdrage het totaal verrijkt.
 • Oefenen, reflecteren en leren.

Duur: 2 dagen of 4 dagdelen

Gevorderde training

Een praktische en op jouw situatie aansluitende training. Hierin oefen je als gesprekleider en krijg je tips. Met als doel zo vaardig te worden, dat je in je eigen (werk)situatie zelfstandig als gesprekleider aan de slag kunt met met onze werkwijze EffectiefSamenwerken. Verder komt aan bod:

 • Hoe richt je jouw organisatie in. Domeinen en mandaten.
 • Open verkiezingen.
 • Conflict hantering.
 • Verdieping op de leidende principes en helpende attitudes.

Duur: 3 dagen

Trainingen op maat

Wij kunnen ook voor uw specifieke situatie een training op maat ontwerpen. Wij bouwen graag met teams aan betrokkenheid en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid waarbij iedereen met plezier naar zijn/haar werk gaat.

Reacties na de trainingen