Werkwijze

EffectiefSamenwerken

Onze werkwijze EffectiefSamenwerken geeft bij uitstek de mogelijkheid op het gebied van teambuilding, draagvlak creëren, afstemming, om voor het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitvoeren van besluiten optimale condities te creëren.

Lerende organisatie

DuurzaamVerbonden werkt graag met de principes van de Lerende Organisatie, vanuit het gedachtegoed van Peter Senge. Hiermee behoud je gemotiveerde en betrokken medewerkers die zin hebben om te blijven innoveren.

Je kunt een organisatie niet op commando vernieuwen. Dat kan alleen gebeuren doordat een organisatie een op leren gerichte attitude aanneemt. Hiervoor zijn 5 disciplines nodig:

  • persoonlijk meesterschap
  • gemeenschappelijke visie
  • mentale modellen
  • teamleren
  • systeemdenken

DuurzaamVerbonden kan helpen om de disciplines gemeenschappelijke visie, mentale modellen en teamleren vorm te geven in de dagelijkse praktijk. Deze disciplines geven wij vorm door een goede organisatiestructuur neer te zetten waarin alle medewerkers binnen een organisatie de mogelijkheid hebben om in dialoog te gaan met de verschillende onderwerpen die leven binnen de organisatie.

Wij leren iedereen binnen de organisatie hoe je een kwalitatief, effectieve en gelijkwaardige dialoog kunt voeren.

Een dialoog is voor ons: een gesprek tussen twee of meerdere mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen.

Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Echt luisteren ligt aan de basis hiervan.

Door het voeren van een goede dialoog creëer je binnen jouw organisatie een gezamenlijke waarheid die helpt om een gemeenschappelijke visie te creëren en levend te houden. Wij kunnen binnen jouw organisatie deze gelijkwaardige manier van omgang en praten met elkaar verankeren in de organisatiestructuur, zodat iedereen binnen de organisatie kan groeien en niet alleen in afzonderlijke deelgebieden. Kort gezegd kun je het organogram zo inrichten dat in alle lagen van de organisatie de domeinen en mandaten beschreven zijn. Iedereen binnen de organisatie krijgt persoonlijke verantwoordelijkheid om te innoveren en te leren. Zo bouw je aan betrokkenheid.

Theorie U

Ook hebben wij bij DuurzaamVerbonden kennisgemaakt met het baanbrekend werk van Otto Scharmer. Theorie U geleid je langs transformatie leiderschap en diepe verandertrajecten.

Wij bieden coaching en begeleiding aan managementteams die graag op een zodanige manier leiding willen geven dat iedere medewerker binnen zijn/haar team geïnspireerd wordt om zich vanuit haar authentieke zelf te ontwikkelen. Dit is waar leiderschap in de 21e eeuw om draait. Volgens Otto Scharmer doe je dat door leiding te geven met een open geest, een open hart en een open wil.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Door middel van ervaringsgerichte trainingen ga je ervaren hoe je vanuit een open geest, een open hart en een open wil leiding kunt geven en wat jouw manier hierin is.

Hoe geef je op een gelijkwaardige manier leiding? Hoe voer je een goede dialoog? Hoe creëer je een open houding en veiligheid binnen je team? Wij als DuurzaamVerbonden helpen je graag om antwoorden te krijgen op deze vragen.